UPAH HAJI 2019

upah haji N

 

Syarat Upah Haji Yang Sah!

Walaupun Hukum Upah Haji adalah harus tetapi syarat Upah Haji perlu diikuti seperti berikut:

 1. TIDAK SAH upah haji bagi yang mampu untuk melakukannya sendiri.
 2. BOLEH dilakukan upah haji ini kepada mereka yang sakit tak sembuh, lumpuh dan yang telah meninggal dunia.
 3. TIDAK BOLEH bagi orang miskin atau kerana terhalang perang dan lain-lain.
 4. Upah haji TIDAK SAH kepada orang fakir kerana ketiadaan wang, ia hanya untuk orang yang lumpuh atau sakit atau tidak berdaya dan tak sembuh dari penyakitnya itu.
 5. TIDAK HARUS seseorang itu melakukan upah haji kepada orang lain kecuali dia telah menunaikan haji untuk dirinya sendiri.
 6. BOLEH bagi wanita ambil upah haji untuk lelaki dan sebaliknya.
 7. TIDAK BOLEH seorang yang ambil upah haji itu menunaikan haji kepada 2 orang atau lebih.
 8. TIDAK BOLEH seseorang itu melakukan upah haji itu bertujuan untuk mendapatkan wang. TAPI hendaklah melakukannya dengan niat haji, tiba di tanah suci dan melakukan kerja haji itu sebaiknya.
 9. Bila mati seseorang itu dan dia memiliki wang, maka selayaknya dia dihajikan dengan diupah kepada orang lain dengan menggunakan wangnya sama ada dia berwasiat ataupun tidak.
 10. SEBAIKNYA upah haji itu dilaksanakan oleh anaknya, kerabatnya dan saudara mara yg terdekat dengannya. Jika, dilakukan oleh orang lain, maka hukumnya adalah harus dilakukan.
 11. TIDAK PERLU disebutkan nama si fulan, tetapi cukup dengan diniatkan haji itu kepadanya sahaja.
 12. TIDAK BOLEH seseorang yang diwakilkan itu, mewakilkan pula kepada orang lain dengan syarat ia diberitahu kepada pemberi amanah tersebut dan ia bersetuju dengan tindakan itu.
 13. PERLU diwakilkan atau diupah haji itu kepada seseorang yang baik, jujur, amanah dan berilmu untuk melaksanakan badal haji tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *